30 år med treningsutstyr

Vi startet 2021 med nytt datasystem, og dette skal gi deg som kunde en bedre opplevelse og bedre service fra oss.
Var du kunde i vår gamle nettbutikk - bruk glemt passordfunksjonen.
Om du ikke finner det du leter etter - send oss en melding.

Gå til nettbutikk

Treningsrom på jobben
Et treningsrom eller trimrom på arbeidsplassen er en av de frynsegodene arbeidstakere setter høyest.  Trening på arbeidsplassen kan være både sosialt og tidsbesparende for de ansatte. Det er også sikkert at trening bidrar til økt trivsel, velvære og reduserer sykefravær.  Siden starten i 1991 har Gym 2000 vært med å utstyre utallige treningsrom. Vi har sett fantastiske eksempler som har engasjert hele arbeidsplassen, og triste tomme rom som knapt blir brukt. Vi tror at vår erfaring kan hjelpe din bedrift med å lykkes med sitt treningsrom.

Kjøp Norsk

Vi produserer høykvalitetsutstyr etter mål i vår fabrikk på Vikersund, og leverer til hele landet.

Kroppen i fokus

Funksjonell trening utfordrer stabilitet, bevegelighet og styrke og gjør deg bedre rustet til små og store gjøremål.

Personlig touch

Kontakt oss om du har lyst på egen logo, farger tilpasset deres profil eller annet utstyr. Vi finner en løsning som styrker ditt merkenavn og gjør det morsommere å trene

For at utstyret skal holde lenge, er det viktig med riktig vedlikehold og originale reservedeler. I brukermanualen finner du informasjon om vedlikehold, feilsøking etc.

Det er gratis å laste ned brukermanualene. Legg inn kontaktinformasjon nedenfor, og klikk på knappen, så blir du videresendt til dokumentarkivet.

Gjennom 30 år som leverandør i Norge har vi avtaler med de beste leverandørene i verden. Dette gjør at du kan kontakte oss om det aller meste innen treningsutstyr, også ting du ikke finner på nettsidene våre. Eksempel på ting vi har hjulpet kundene våre med er adgangskortsystem, soveposer, bilderammer, skilt, møbler og 

 

Din personlige integritet er viktig for oss

Hos GYM2000 AS har vi lang erfaring med å behandle personopplysninger, og det er veldig viktig for oss at du kjenner deg trygg på hvordan vi håndterer disse.

Den nye personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trådte i kraft 25. mai 2018 i EU og Norge via EØS-avtalen. Personvernforordningen ble innført for å sikre vern av den enkeltes grunnleggende rettigheter og friheter, særlig deres rett til vern av personopplysninger. Den har til formål å skape et enhetlig og likeverdig nivå for vern av personopplysninger.

Formålet i henhold til forordningens kapittel 1, artikkel 1:

1.           Denne forordning fastsetter regler om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger samt regler om fri utveksling av personopplysninger.

2.           Denne forordning sikrer vern av fysiske personers grunnleggende rettigheter og friheter, særlig deres rett til vern av personopplysninger.

3.           Fri utveksling av personopplysninger i Unionen skal verken begrenses eller forbys av årsaker knyttet til vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger.

Ansvaret for dine personopplysninger

GYM2000 AS9, organisasjonsnummer 987651067, Nedre Nedmarken 2, 3370 Vikersund, er behandlingsansvarlig for personopplysningene som innhentes og behandles av virksomheten i henhold til personvernforordningen.

Hvorfor behandles personopplysninger?

Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle avtaleforpliktelser og rettslige forpliktelser som for eksempel til administrering av tjenestene/leveransen, informasjon, markedsføring av GYM2000 ASs varer og tjenester, profilering (dvs. en analyse av deg som kunde for å kommunisere med deg på best mulig måte) samt til statistikk, evaluering og kvalitetssikringsarbeid. Vi kan også komme til å selge personopplysningene dine videre til samarbeidspartnerne våre.

Rettslige grunner for behandling av personopplysninger

Avhengig av formålet og informasjonens natur behandles personopplysningene dine med støtte i ett eller flere av følgende juridiske grunnlag:

•             Oppfyllelse av avtale: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i eller for å gjennomføre tiltak som den registrerte har spurt etter før avtaleinngåelse.

•             Rettslig forpliktelse: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som er pålagt den behandlingsansvarlige.

•             Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å ivareta den behandlingsansvarliges eller tredjeparts berettigede interesse, dersom den registrertes interesse eller grunnleggende rettigheter og friheter ikke veier tyngre og krever vern av den enkeltes personopplysninger, spesielt dersom den registrerte er et barn.

•             Samtykke: Den registrerte har gitt sitt samtykke til at personopplysningene behandles for et eller flere spesifikke formål.

Begreper som brukes i personvernforordningen

Behandling av personopplysninger refererer til alt man gjør med personopplysningene. Eksempel på behandling:

o            oppbevaring av personopplysninger i for eksempel en skytjeneste

o            innsamling av personopplysninger for å kunne oppfylle kundeforpliktelser

o            utlevering av personopplysninger til tredjepart

Definisjon: et tiltak eller en kombinasjon av tiltak som angår personopplysninger eller en samling av personopplysninger, uavhengig av om de utføres automatisert eller ikke, slik som innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbeiding eller endring, produksjon, lesing, anvendelse, utlevering ved overføring, spredning eller overlevering på annen måte, justering eller sammenføring, begrensning, sletting eller ødeleggelse.

•             Informasjonskapsler er en tekstfil som lagres på dataen din, mobilen din eller nettbrettet ditt når du besøker en nettside. Filen inneholder informasjon om hva du gjør når du er på nettsiden.

•             Data er opplysninger eller informasjon om noe, for eksempel personopplysninger.

•             EU/EØS refererer til Den europeiske union/Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

•             Behandlingsansvarlig refererer til den juridiske enheten som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene og hvilke hjelpemidler som skal brukes.

•             Personopplysninger refererer til all direkte eller indirekte informasjon som kan identifiseres og knyttes til en enkeltperson. Samleord for kundedata og trafikkdata.

•             Databehandler refererer til den organisasjonen som behandler personopplysninger på oppdrag fra den behandlingsansvarlige.

•             Den registrerte er den som personopplysningen refererer til, det vil si den fysiske personen som personopplysningene handler om.

•             Rettslig plikt er en av grunnpilarene i personvernforordningen for å få behandle personopplysninger. Et annet begrep er juridisk grunnlag.

•             Samtykke er et av flere rettslige grunnlag som anvendes i personvernforordningen. Et samtykke skal være frivillig, spesifikt, informert og utvetydig, noe som betyr at man bekrefter gjennom en ytring eller en aktiv handling at man godkjenner behandlingen av personopplysningene sine.

•             Tilsynsmyndighet er en nasjonal myndighet, lik en myndighet på EU-nivå, som har til oppgave både å spre informasjon om datavern og å granske og overvåke hvordan datavernlovgivningen etterfølges i EU.

•             Tredjepart refererer til en organisasjon som har fullmakt til å behandle personopplysninger, som for eksempel en databehandler.

•             Tredjeland er et land utenfor EU/EØS.

 

Innsamling av personopplysninger

GYM2000 AS samler vanligvis inn personopplysningene dine direkte fra deg, eller så genereres de i forbindelse med at du anvender tjenestene våre. Nedenfor finner du eksempler på hvordan de samles inn:

•             Du oppgir selv personopplysninger, for eksempel for å bli kunde, men også i andre sammenhenger. Det kan være via hjemmesiden, på fysiske blanketter, i kontakt med kundeservice eller noen av våre agenter, via e-post, brev, kontaktskjema og via tjenester på nettet.

•             Du oppgir selv personopplysningene dine ved ansettelse hos GYM2000 AS.

•             GYM2000 AS samler inn informasjon fra nettleseren din ved at nettsiden vår inneholder informasjonskapsler. Lær mer om informasjonskapsler her.

•             GYM2000 AS henter personopplysninger fra andre kilder, såkalt tredjepart. Det virksomheten samler inn fra tredjepart kan for eksempel være kontaktopplysninger fra offentlige kilder som Brønnøysundregisteret.

Eksempler på personopplysninger som GYM2000 AS behandler er navn, ansattnummer, personnummer, kundenummer, adresse, telefonnummer, e-post, IP-adresse mm.

Deling av personopplysninger

GYM2000 AS deler personopplysninger med andre organisasjoner vi samarbeider med, en såkalt databehandler. Men også her finnes det en rettslig forpliktelse overfor myndighetene (plikt). Databehandleren kan kun behandle opplysningene i henhold til de formål personopplysningene dine samles inn for. Eksempler på databehandlere er agentene våre, IT-konsulenter, entreprenører og leverandører.

Overføring av personopplysninger til tredjeland

GYM2000 AS lagrer personopplysninger innenfor Den europeiske union (EU) og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). På grunn av globalisering og den tekniske utviklingen kan vi i begrenset omfang komme til å overføre eller gi tilgang til personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Det forekommer at vi overfører personopplysninger til land utenfor EU/EØS, men vi vil understreke at vi gjør vårt ytterste for å verne om integriteten din ved å vise varsomhet og ta passende og nødvendige sikkerhetstiltak slik at overføringen er i henhold til personvernforordningens lover og regler.

Sikkerhet og vern av personopplysninger

Det er viktig for GYM2000 AS å behandle og oppbevare personopplysninger på en trygg og sikker måte. Vi har innført passende tekniske, organisatoriske og administrative sikkerhetstiltak for å sikre personopplysningene dine mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, endring og ødeleggelse.

Oppbevaring av personopplysninger

GYM2000 AS kommer til å beholde nødvendige opplysninger så lenge vi har forpliktelser overfor deg i henhold til inngått avtale, samt utover dette så lenge lover og regler krever det. Det innebærer at vi sparer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å fullføre avtalen, samt utover dette så lenge lover og regler krever det. I de tilfeller vi oppbevarer personopplysningene dine lenger enn fullføringen av avtalen, som for eksempel når det gjelder regnskapsloven, sparer vi kun på personopplysningene som er nødvendige og/eller kreves til formålet og/eller kreves i henhold til lover og regler.

Den registrertes rettigheter

Et av hovedformålene med personvernforordningen er å sikre vern av enkeltpersoners integritet og at man som enkeltperson eier personopplysningene sine. Som registrert person hos GYM2000 AS har du rett til å få informasjon om hva som skjer med personopplysningene dine og hensikten med det. Det innebærer at du som registrert har rett til å få vite når, hvordan og hvorfor personopplysningene dine behandles. Hver forespørsel om en rettighet bedømmes ut fra hvert enkelt tilfelle og de rådende omstendighetene. Bemerk at vi i enkelte tilfeller kan velge å beholde og anvende personopplysningene dine dersom det må til for å oppfylle rettslige forpliktelser, hevde et juridisk krav eller håndheve avtalene våre.

Rettighetene dine oppsummeres nedenfor.

•             Rett til innsyn

Et registerutdrag er et register med personopplysninger som GYM2000 AS har samlet på deg, og som du har rett til innsyn i. Din rett til innsyn kan imidlertid begrenses av lovgivning, vern om en annen persons privatliv samt hensyn til GYM2000 AS virksomhetskonsept og forretningsrutiner.

•             Rett til å protestere

Du har i enkelte tilfeller rett til å protestere mot behandling av personopplysningene dine. GYM2000 AS må la behandlingen av personopplysningene opphøre, hvis vi ikke kan påvise at det foreligger tvingende berettigende grunner som går foran din interesse.

Rettigheten brukes hovedsakelig når den rettslige grunnen er en av de følgende:

•             en oppgave av allmenn interesse

•             myndighetsutøvelse

•             berettiget interesse

•             Rett til retting

Dersom du mener at personopplysningene dine er uriktige eller ufullstendige kan du kreve at de rettes, med mindre det strider mot bestemmelsene i lover eller regler.

•             Rett til sletting

Du har rett til å kreve personopplysningene dine slettet (glemt). For å få slettet personopplysningene må følgende krav oppfylles:

•             personopplysningene er ikke lenger nødvendige for det formålet de ble samlet inn for

•             behandlingen av personopplysningene er utelukkende basert på ditt samtykke, og du trekker dette tilbake

•             du motsetter deg behandling av personopplysningene etter berettiget interesse, og det finnes ikke noe som veier tyngre enn din interesse

•             personopplysningene behandles ikke i henhold til personvernforordningen

•             sletting kreves for å oppfylle en juridisk forpliktelse

Dersom personopplysningene slettes, kommer GYM2000 AS til å informere tredjepart (databehandler) om at sletting er foretatt. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det skulle vise seg umulig eller innebære en altfor stor innsats.

•             Rett til dataportabilitet

Du har i visse tilfeller rett til dataportabilitet. Dette gjør det enklere for deg å flytte, kopiere eller overføre personopplysninger fra GYM2000 AS til en annen tjenesteleverandør. Ved bruk av rett til dataportabilitet skal opplysningene utleveres i et strukturert, maskinlesbart og vanlig brukt filformat.

Din rett til dataportabilitet gjelder kun hvis opplysningene du ønsker utlevert er samlet inn på bakgrunn av samtykke eller kontrakt.

•             Rett til begrensning

Du har rett til å be om at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Retten til begrensning gjelder i situasjoner der:

•             du mener at personopplysningene som er lagret om deg er feilaktige, og du har derfor bedt om endring hos GYM2000 AS

•             behandlingen av personopplysningene er ulovlige, men du motsetter deg at de slettes, og ønsker i stedet at anvendelsen av personopplysningene skal begrenses

•             du har behov for opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav og ønsker derfor at de lagres, selv om GYM2000 AS ikke lenger trenger personopplysningene dine til det formålet de ble samlet inn for

•             du har innvendinger mot behandlingen av personopplysningene dine, men GYM2000 AS kan fremdeles behandle dem i den perioden kontrollen av opplysningene foregår

•             behandlingen av personopplysningene dine begrenses i en periode. GYM2000 AS vil i slike tilfeller underrette dem som har mottatt opplysningene om at en slik begrensning har funnet sted. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det skulle vise seg umulig eller innebære en altfor stor innsats

 

•             Rett til tilbaketrekning av samtykke

Dersom GYM2000 AS skulle behandle personopplysningene dine til noe annet formål som i henhold til lovgivning krever samtykke, vil GYM2000 AS innhente samtykke fra deg i forkant.

Endringer i policy

GYM2000 AS forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet. Vår ambisjon er å alltid ligge i forkant og forbedre tjenestene og produktene våre, og derfor er det mulig at innholdet i dette dokumentet blir forandret. Ved endring/oppdatering av avgjørende karakter og betydning for behandling av personopplysningene dine, kommer vi til å informere deg via e-post.

Klager og tilsynsmyndighet

Dersom du mener at GYM2000 AS behandler personopplysningene dine på en feilaktig måte, kan du henvende deg til virksomheten via (kontakt @ gym2000.no).

Datatilsynet er ansvarlig tilsynsmyndighet i henhold til lovgivning, og dersom du mener at personopplysningene dine blir håndtert feilaktig, kan du klage til Datatilsynet.

Kontakt oss

Nøl ikke med å kontakte oss dersom du har spørsmål angående dette dokumentet, eller om du ønsker mer informasjon om vår behandling av personopplysningene dine.

e-post: kontakt @ gym2000.no