GYM2000 Incline Level Row

    Ask for price

    Denne kombinasjonen eksisterer ikke.


    For vektskiver med 50mm diameter hullåpning (standard).    Produktnummer: 66503